فارسی

|

English

|

العربیة

 

 
 

 

 

 

 
     
 
 
  صفحه اصلی سایت   معاونت علمی   اعضای هیأت علمی
 

صادق فتحی دهکردی

رتبه علمى : استادیار

سال اخذ مدرک : 1381

از دانشگاه : تهران

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکترای زبان وادبیات عربی

پست الکترونیکی : s.fathi.d@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 9 مهــر 1392


 

فعالیت های پژوهشی

الف) مقالات علمی و پژوهشی

 1. رمز الطیور و الحیوانات فی الشعر الفلسطینی المقاوم : مجله اللغة العربیة پردیس قم ،شماره4، سال 1384

 2. تجلیات التناص الدینی فی شعر البارودی : مجله اللغة العربیة پردیس قم، شماره10، سال1390

 3. قناع الحلاج فی مسرحیة "مأساة الحلاج " لصلاح عبدالصبور: مجله اللغة العربیة پردیس قم ، شماره 12،سال 1390

 4. راهکارهای راهبردی در فرایند ترجمه واژه های عربی به فارسی : مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، شماره 3، سال 1381

 5. المحبة و الحب من المنظور الجبرانی : مجله بحوث فی الأدب العربی ،دانشگاه اصفهان، شماره 3 ، سال 1390

 6. سفیان عبدی شاعر متعهد اهل بیت (ع)- ( پذیرش ) : مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، سال 1383

 7. جلوه های نمادین شکوه واقتدار گذشته جهان عرب در شعر امل دنقل: مجله لسان مبین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، شماره7 ،سال1391

 8. نقد وتحلیل نمادپردازی دینی در دیوان امل دنقل: مجله پژوهشنامه نقد ادب عربی دانشگاه شهید بهشتی ،شماره2 ، سال 1391

 9. القصص الشعریة فی دیوان إیلیا أبی ماضی : مجله بحوث فی الأدب العربی ، دانشگاه اصفهان ، شماره 5 ، سال 1390

 10. الحزن و الألم فی شعر الماغوط : مجله اللغة العربیة و آدابها –پردیس قم دانشگاه تهران سال 1392

ب – راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد

 1. بررسی و تحلیل نمایشنامه "مأساة أودیب" اثر علی أحمد باکثیر

 2. مدایح ن