تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید دانشكده حقوق پردیس

 

مراسم تودیع رئیس سابق دانشكده حقوق پردیس ( آقای دكتر محمدجواد فتحی ) و معارفه رئیس جدید آن ( آقای دكتر سیدمحمود میرخلیلی ) و تودیع معاون سابق دانشجویی و فرهنگی ( آقای دكتر میرخلیلی ) و معارفه معاون جدید ( آقای دكتر مسلم محمدی ) در جلسه شورای پردیس مورخ 15/5/91 صورت گرفت.

در این مراسم ابتدا ریاست محترم پردیس پذیرفتن مسؤولیت های اجرایی را در دانشگاه ها مكمل مسؤولیت های علمی دانستند و از زحمات چند ساله آقای دكتر فتحی و نیز از پذیرش این مسؤولیت توسط آقای دكتر سیدمحمود میرخلیلی تشكر كردند.

همچنین ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های سه ساله آقای دكتر میرخلیلی از پذیرش این مسؤولیت توسط آقای دكتر مسلم محمدی سپاسگزاری كردند.

قابل ذكر است كه آقای دكتر میرخلیلی – رئیس جدید دانشكده حقوق- پیش از این معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس و آقای دكتر مسلم محمدی پیش از این مسؤولیت اداره امور فرهنگی و فوق برنامه را بر عهده داشتند.

پس از بیانات آقای دكتر برنجكار، آقای دكتر میرخلیلی ضمن تشكر از همكاری همكاران حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی اظها امیدواری كردند كه از عهده مسؤولیت جدید برایند.

همچنین آقای دكتر محمدی ضمن ارائه گزارشی مختصر از فعالیت های چند ساله اداره امور فرهنگی، حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی را حساس خواند و از همه واحدها درخواست همكاری نمود.

وی به امكان افتتاح حسابی ویژه ( در صورت امكان ) برای این حوزه اشاره نمود و بیان به برخی بایسته ها و شرایط موفقیت در این معاونت پرداخت. در پایان جلسه از طرف ریاست پردیس به آقایان دكتر فتحی، دكتر محمدی و دكتر میرخلیلی لوح قدردانی داده شد. در بخشی از این لوح آمده است:

در پایان دوره مسؤولیت جناب عالی و به مناسبت زحمات خالصانه شما صمیمانه ترین مراتب قدردانی خود و مجموعه پردیس را تقدیمتان می كنم.

بدون تردید تلاش های حضرت عالی همواره در حافظه تاریخی پردیس خواهد ماند و ایندگان از این دستاوردها استفاده خواهند كرد و پردیس نیز از تجربه های شما در سمت دیگری بهره خواهد برد.

سربلندی و توفیق جناب عالی را تحت توجهات حضرت ولی عصر (عج) از خدای متعال خواستارم.

قابل ذكر است: مسؤولیت جدید اداره امور فرهنگی و فوق برنامه با آقای دكتر حسینی عضو هیأت علمی دانشكده فقه و فلسفه می باشد، معارفه مشارالیه و تودیع آقای دكتر محمدی در جلسات آتی صورت خواهد گرفت.

 

 

بازگشت به صفحه اصلی اخبار بازگشت به صفحه اصلی سایت

 
 
 

صفحه اصلی سایت | اخبار دانشگاه تهران | روابط عمومی دانشگاه تهران

© 2002-2010, Informatic Center, Qom Campus , Qom, Iran. All Rights Reserved. | Contact us